Mødeaktivitet:

Vi holder klubaften hver onsdag kl. 19.00.
Der er altid (næsten) nogen som er QRV på 3658 kHz kl. 10.00 om formiddagen.


Antennerne:

Jørgen (oz9PAR) og Mogens (oz1ELY) vil snarest
forsøge at reparere den delvis nedfaldne dipol antenne.


Aftalen med 1AFR og 1DOX vedr. afmontering af
antennerotor er stadig aktiv,
men endelig dato er ikke fastlagt.