Mødeaktivitet og program:

Juleafslutning 2021
Årets juleafslutning afholdes i OZ8ERA klublokale
onsdag den 8. december 2021, klokken 18:45.
Der serveres Glögg (alkoholfri), æbleskiver og andre spiselige godter.


Møder om onsdagen kl.: 19.00, det er en fast kerne af medlemmer der mødes.

Der er altid (næsten) nogen QRV på 3.658 MHz kl. 10.00 om formiddagen.

 


OZ8ERA antenne problemer.

Jørgen (9PAR) vil snarest forsøge at reparere den delvis nedfaldne dipol antenne.
Aftalen med 1AFR og 1DOX ( vedr. antennerotor) er stadig aktiv,
endelig dato er ikke fastlagt.

 

Generalforsamling.
Bestyrelsen har den 21. april 2021 enstemmigt vedtaget at:

GF 2021 generalforsamling udskydes til 19. februar 2022.
På valg er jfr. vedtægterne, de poster der svarer til året.
(Lige eller ulige årstal)

Ole (oz8om) sender snarest besked til klub medlemmerne.. 

På bestyrelsens vegne

OZ8OM