OZ8ERA  holder sommerpause fra
den 17. juni til og med tirsdag den 17. august, s
åledes
at onsdag den 18. august er første mødeaften efter sommerpausen.

 

 

 

 


Vedrørende Generalforsamlingen
har bestyrelsen den 21. april 2021 enstemmigt vedtaget at:

• GF 2021 generalforsamling udskydes til 19. februar 2022.

Vi håber dermed, at COVID-19 restriktioner ikke forhindrer næste generalforsamling.
Ole (oz8om) sender snarest besked til klub medlemmerne, vedr. udsættelse af GF. 

Antenne problemer:
Vedr. beam antenne, motorproblem og nedfalden tråd antenne så har
Franz (8fg) været i kontakt med oz1DOX og reparation
står stadig afventende.
(oz1AFR og oz1DOX er professionelle antennemast klatrere).
Mødeaktivitet og program:
Afhængig af COVID-19 restriktioner, som sædvanlig det sidste årstid.
Vi har møder om onsdagen, det er en fast kerne på 5 medlemmer der mødes,
hvilket stemmer med reglerne, der er afspritning og god afstand.
For tiden er OZ9PAR Jørgen og OZ8OM Ole i gang
med PA byggeri (2 og 3 KV anodespænding).
OZ6TM Toms nye fancy SWR  meter og OZ8FG Franz fortsatte oprydning
og dermed uddeling af stumper.
OZ1ELY Mogens og OZ6TM Tom deltager i nogle tester i 2021,
begge opererer fra hjemme QTH, så der er aktivitet  på den front.
OZ1ELY Mogens eksperimenterer med at forbedre vores hjemmeside,
det er helt sikkert en udfordring.
Der er altid (næsten) nogen QRV på 3.658 MHz kl. 10.00 om formiddagen.
På bestyrelsens vegne
OZ8OM