Mødeaktivitet og program:

Møder om onsdagen kl.: 19.00, det er en fast kerne af medlemmer der mødes.

OZ1ELY Mogens og  OZ6TM Tom har modtaget diplom for
WPX SSB contest marts 2021, som nr. 9 og 10  af ca. 33 danske stationer
i kategorien: Single Operator Low Power All Bands.

Der er altid (næsten) nogen QRV på 3.658 MHz kl. 10.00 om formiddagen.

 


Vedr. beam antenne, motorproblem og nedfalden tråd antenne,
så har Franz (8fg) været i kontakt med oz1DOX og reparation
står stadig afventende.

Vedrørende Generalforsamlingen
har bestyrelsen den 21. april 2021 enstemmigt vedtaget at:

GF 2021 generalforsamling udskydes til 19. februar 2022.

Ole (oz8om) sender snarest besked til klub medlemmerne.. 

På bestyrelsens vegne

OZ8OM