Invitation to Participate in the 2021 CQ WPX CW Contest
May 29 - 30, 20210000 UTC Saturday -- 2359 UTC Sunday
Please go to https://www.cqwpx.com/index.htm
for the full set of rules.

På bestyrelsesmødet den 3. marts 2021 besluttede vi at udsætte
generalforsamlingen til lørdag den 15. maj 2021.
Vi håber at forsamlingsgrænsen  bliver ændret inden da.
Vi har møder om onsdagen, det er en fast kerne på 5 medlemmer der mødes,
hvilket stemmer med reglerne, der er afspritning og god afstand.
For tiden er OZ9PAR Jørgen og OZ8OM Ole i gang
med PA byggeri (2 og 3 KV anodespænding).
Toms nye fancy SWR OZ6TM meter og OZ8FG Franz fortsatte oprydning
og dermed uddeling af stumper. Er der noget du står og mangler?
OZ1ELY Mogens og OZ6TM Tom deltager i nogle tester i 2021,
begge opererer fra hjemme QTH, så der sker da lidt  på den front.
OZ1ELY Mogens eksperimentere med at forbedre vores hjemmeside,
det er helt sikkert en udfordring.
Der er altid (næsten) nogen QRV på 3.658 MHz kl. 10.00 om formiddagen.
På bestyrelsens vegne
OZ8OM
Vedrørende antenner så er alt sat på standby,
idet vi afventer bedring i alle forhold.