EDR Helsingør afdeling blev stiftet den 21. januar 1947.

En gruppe på 7 radioamatører i Helsingør og omegn mødtes den 21. januar 1947 og stiftede Helsingør afdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). Der havde tidligere været en afdeling, den dækkede hele det nordsjællandske område, styret af en distriktsrepræsentant.  Afdelingen døde ud i løbet af 1940-erne.  Alligevel var der skabt nogle personlige kontakter, som resulterede i stiftelsen af den afdeling vi har i dag.
I tresserne blev der holdt mange ugentlige klubaftener i en af spejderhytterne på Gl. Hellebækvej og der var rævejagt det meste af året en gang om ugen.

I november 1968 fik bestyrelsen tilbud af Helsingør kommune om at man kunne få 1´ salen på golfklubbens gamle klubhus "Lille Godthåb" på Gl. Hellebækvej 63 til et blivende samlingssted. Tidligere havde klubaftenerne fundet sted på en af medlemmernes QTH. Loftsrummet på 1. sal bestod af et stort loftsrum med en skorsten i midten som ikke blev brugt. Som et første nødvendigt beløb skulle der bruges et par tusinde kroner, heraf kom de første 1.600 kr. ind på den ekstraordinære generalforsamling ved salg af 10 kroners obligationer. Samme år tildelte Post og Telegrafvæsenet klubben kaldesignalet "OZ8QRV".

I 1982 donerede Helsingør Turistforening 500 Kr. til nye QSL kort, med et motiv af Kronborg, samtidig fik klubben kaldesignalet "OZ8ERA", da det forrige var vanskeligt at bruge på CW på grund af forveksling med Q-koden "QRV".

I 1986 fik klubben en 24 meter gittermast forærende fra Vapnagaard, hvor den havde været brugt til radio og TV antenner.

I januar 1988 kom den længe ventede tilladelse fra Idrætsbyen til at udvide klublokalet, som tidligere kun havde fyldt halvdelen af det gamle høloft. Der måtte laves en ny bærende konstruktion i det gamle hus. Her var samarbejdet med den underboende HSOK klub eksemplarisk.
Vi har kunnet låne hinandens lokaler efter behov. Herefter fulgte en stabil periode med ugentlige møder.

I halvfemserne var der lidt nedgang i aktiviteterne, men generalforsamlingen besluttede at holde afdelingen kørende med en bestyrelse. Så efter nogle år steg aktiviteterne igen. Der kom mange nye licenser i området, måske fordi der blev afholdt licenskurser i afdelingen. Disse kurser kørte et par år.
Januar 2021 har vi en afdeling med 21 medlemmer og samarbejder med EDR afdelingerne i Hillerød, Frederikssund og Birkerød, hvor man kan deltage i hinandens aktiviteter.