Historik.

EDR Helsingør afdeling blev stiftet den 21. januar 1947.

En gruppe på syv radioamatører i Helsingør og omegn mødtes, og den 21/01-1947 stiftedes Helsingør afdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR).

Der havde tidligere været en afdeling, der dækkede hele det nordsjællandske område, styret af en distrikts-repræsentant.  Afdelingen døde ud i løbet af 1940'erne. Alligevel var der skabt nogle personlige kontakter, som resulterede i stiftelsen af den afdeling vi har i dag.

I tresserne blev der holdt mange ugentlige klubaftener i en af spejderhytterne på Gl. Hellebækvej og der var rævejagt det meste af året, en gang om ugen.

I november 1968 fik bestyrelsen tilbudt, af Helsingør kommune, at man kunne få første salen, på golfklubbens gamle klubhus "Lille Godthåb". Dette gamle Klubhus, beliggende på Gl. Hellebækvej 63A i Helsingør, blev nu til et blivende samlingssted. Tidligere havde klubaftenerne fundet sted på en af medlemmernes bopæl (QTH). Loftsrummet på 1. sal bestod af et stort loftsrum med en skorsten i midten, som ikke blev brugt. Som et første nødvendigt beløb skulle der bruges et par tusinde kroner, heraf kom de første 1.600 kr. ind på den ekstraordinære generalforsamling, ved salg af 10 kroners obligationer. Samme år tildelte Post og Telegrafvæsenet klubben kaldesignalet "OZ8QRV".

I 1982 donerede Helsingør Turistforening 500 Kr. til nye QSL kort, med motiv af Kronborg, samtidig fik klubben ændret kaldesignalet til "OZ8ERA". Det tidligere kaldesignal, oz8qrv,  var vanskeligt at bruge på CW (morsekode), på grund af mulig forveksling med Q-koden "QRV". 

I 1986 fik klubben en 24 meter gittermast forærende, fra boligområdet Vapnagaard, hvor den havde været brugt til radio og TV antenner.

I Januar 1988 kom den længe ventede tilladelse, fra Idrætsbyen til, at udvide klublokalet, som tidligere kun havde fyldt halvdelen af det gamle høloft. Der måtte laves en ny bærende konstruktion i det gamle hus. Her var samarbejdet med den underboende HSOK klub eksemplarisk. Vi kunne låne hinandens lokaler, efter behov. Herefter fulgte en stabil periode med ugentlige møder.

I 19'halvfemserne var der lidt nedgang i aktiviteterne, men generalforsamlingen besluttede, at holde afdelingen kørende med en bestyrelse. Efter nogle år steg aktiviteterne igen. Der kom mange nye licenser i området, bl.a. fordi der blev afholdt licenskurser i afdelingen. Disse kurser kørte et par år.

I Januar 2022 har vi en afdeling med 15 aktive medlemmer. Vi samarbejder i øvrigt med de lokale EDR afdelinger i Hillerød, Frederikssund og Birkerød. Bl.a. kan vi deltage i hinandens aktiviteter.